מנהגי אבלות

מידע באשר לגילוי מצבה, סוגי קבורה והוצאת תעודת פטירה קיימים גם הם באתר. כמו כן ניתן לקרוא על סוגי מצבות, מצבה זוגית ועוד.

אבלות

תקופת האבלות מאפשרת לנותרים בחיים להשלים עם האובדן ולהמשיך הלאה. מנהגי האבלות משתנים בין דת לדת ובין תרבות לתרבות, אך יש חפיפה בחלק מהמנהגים והאמונות הקשורים לאבלות. המשותף לרוב המוחלט של התרבויות והדתות הוא האמונה שהחיים נמשכים בצורה זו או אחרת אחרי המוות. אמונה זו שמשקפת את האנושיות שבבני האדם ששואפים לחיי אלמוות היא הגורם לחלק ממנהגי האבלות בתרבויות שונות כמו תפילות למען המתים, הנחת חפצים על קברם שאותם ייקחו עמם לעולם הבא ומנהגים נוספים. כמו בדתות אחרות גם בדת היהודית נהוג להתאבל על המת, כאשר ביהדות חוקים ומנהגים רבים.

מנהגי אבלות ביהדות

המוות ביהדות מסמל במידה מסוימת את קטנותו של האדם לעומת הכול יכול. תפילת הקדיש שאותה אומרים על המת היא תפילה שמשבחת ומפארת את האל וקוראת לביאת המשיח. תפילה זו מסמלת את ייחודיותו של העם היהודית שדבק באמונתו למרות ובעיקר במצבים קשים. תקופת האבל מחולקת לפרקי זמן בהם האבלים נוהגים במנהגי האבלות, כאשר תקופת האבל היא בת שלושים יום, בזמן שעל הורים נהוג להתאבל במשך שנה. תקופת האבלות נועדה בכדי להתאבל, אך גם כדי לקום מהאבל. כבר ביום האבל הראשון מתקיימת סעודת ההבראה שבה נהוג לאכול דברים עגולים שמסמלים את מעגל החיים. קבורה מהירה היא חלק מהנהוג ביהדות וזאת בכדי לאפשר לחיים ולמתים לעבור הלאה. על פי היהדות עד שלא קוברים את המת נשמתו לא יכולה לעלות לעולם הבא ולכן חשוב לקבור את גופו כמה שיותר מהר. בשביל האבלים קבורת המת מעמתת אותם עם המציאות ובכך למעשה מתחילה ההתמודדות.

דיני אבלות על אח

ביהדות מתאבלים על אח או אחות, אב או אם, בעל או רעיה, ילד או ילדה כשעל הורים מתאבלים במשך תקופת הזמן הארוכה ביותר – תקופת זמן של שנים עשר חודשים. דיני האבלות על אחים אינם שונים מדיני אבלות על בני משפחה אחרים. תקופת האבל על אחים נמשכת שלושים יום כשבשבעת הימים הראשונים חלים איסורים שונים כמו איסור על נעילת נעלי עור, איסור ישיבה על כיסא ומנהגים נוספים שאת חלקם אין צורך לקיים בעשרים ושלושה הימים הנותרים. וכך עם הקלת האיסורים האבלים מסיימים את תקופת האבל ביום השלושים לקבורת המת.
<
כי עפר אתה ואל עפר תשוב
ההשלמה עם המוות וקבלתו מייחדת את היהדות. מנהגי האבלות בדת היהודית מלכדים את עם ישראל זה דורות ומשמשים כתזכורת לקלות שבה העם היהודי יכול להיכחד ולחוסר היציבות בחיי האדם ומעודדים להעריך את החיים ולהמשיך אותם בתוך הקהילה.
על פי היהדות ועל פי ההלכה אלו הם מנהגי האבלות שהאבל אסור בהם במשך שבעת ימי האבל: מלאכה, רחיצה וסיכה, נעילת מנעלים, חיי אישות, תלמוד תורה, שאילת שלום, כיבוס בגדים ולבישתם, ישיבה על כיסא וספסל, תספורת וגילוח, יציאה מהבית, השתתפות בשמחות
dir="LTR">.
מלאכה ועבודה -  במהלך ימי השבעה אסור לאבל לעסוק במלאכה ולהתעסק בסחורה פרט ממלאכות הבית כמו: אפיה ובישול, הדחת כלים וניקיון הבית.
כשיש לאבל חנות או עסק הם צריכים להיות סגורים כל השבעה, ואם יש לו שותף ועל ידי סגירת העסק יהיה לשותף הפסד, יש להתייעץ עם רב באלו אופנים אפשרי פתיחת עסק.
רחצה וסיכה – רחיצת כל הגוף אסורה, אפילו במים קרים. פנים, ידיים ורגליים מותרים לרחיצה במים קרים. במקרים אשר קיים  צורך רפואי או סכנה רפואית ניתן להתרחץ. אין למרוח את הגוף בשמנים, קרמים  או משחה לצורך תענוג, אבל בכדי למנוע הזיעה או לצורך רפואה מותר.
כתיבה – הכתיבה מותרת רק אם היא לצורך דבר האבל.
איפור וצביעה – אסורים במהלך השבעה. לכלה שנשאה יש את האפשרות להתאפר במהלך ימי השבעה והשלושים.
נעילת נעלי עור – גם אם יש בנעל רק רצועת עור הנעל אסורה בנעילה. יש לנעול נעלי גומי או נעליים מבד.
תספורת וגילוח – במשך כל שלושים ימי האבל חל איסור לאבל להסתפר ולהתגלח. כמו כן חל איסור לקצוץ ציפורניים במספרים או במקצץ ציפורניים, הן בידיו  והן ברגליו של האבל.
ישיבה – הישיבה מתקיימת על מקום או דבר נמוך ולא כיסא או ספה. הישיבה היא על משטח עד לגובה של 30 ס"מ מגובה הרצפה. ניתן לשבת על כריות או מזרנים.
לימודי תורה –  מותר ללמוד רק דיני אבלות וספרי מוסר.  אסור לקרוא בתורה, תנ"ך משנה גמרא הלכות ואגדות במשך כל ימי השבעה כולל שבת.
חיי אישות – המהלך השבעה וכולל בשבת של השבעה האבל אסור ביחסי אישות ובלינה משותפת. 
כביסת בגדים ולבישתם -  אסור לאבל לכבס או לגהץ בגדים במהלך ימי השבעה  כמו כן אסור לאחרים לכבס ולגהץ את בגדיו של האבל גם אם הוא אינו לובש אותם בתוך השבעה. אם מסר האבל את בגדיו למכבסה קודם לכן – כלומר לפני האבל.  עליו לסיים את ימי האבל ורק אז מותר יהיה למכבסה לכבסם. במשך השבעה אין ללבוש בגדים מכובסים גם אם כובסו קודם לימי האבל. 
שאלת שלום – בזמן האבל לא נהוג לומר שלום לשום אדם במשך השבעה, ואם אדם שאינו יודע שהוא אבל שאל בשלומו של האבל, בשלושת ימי האבלות הראשונים לא עונים לו על שאלתו, רק אומרים כי חל איסור לענות, ולאחר שלושה ימים מותר לענות. לעומת זאת מותר לאבל לאחל לאדם אחר שאר ברכות כמו:  ברכת מזל טוב וכדומה ולאחרים מותר לאחל לאבל ואף להושיט יד כשמאחלים זה לזה. 
כיסוי מראות ותמונות – בזמן השבעה נהוג לכסות את המראות ואת התמונות.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר - שי ישלח מצבות אומן באבן  בטלפון 08-9282986, 050-5469986